Tylicki, J. „Johann Aken – Zapomniany Malarz Obszaru bałtyckiego I Jego dzieła”. Sztuka I Kultura, t. 1, czerwiec 2014, s. 51-86, doi:10.12775/SZiK.2013.003.