Waszak, P. „Krucyfiks Na Drzewie Życia Z dominikańskiego kościoła św. Mikołaja W Toruniu – Nowe Spojrzenie”. Sztuka I Kultura, t. 1, maj 2014, s. 9-36, doi:10.12775/SZiK.2013.001.