Mączyński, R. „Od Redakcji”. Sztuka I Kultura, t. 1, maj 2014, s. 7-8, doi:10.12775/3719.