Krupska, K., i B. Łyczak. „Od Mistrza Cechowego Do Partacza. Życie I twórczość Artystyczna toruńskiego Malarza Heinricha Christiana Sernera”. Sztuka I Kultura, t. 4, grudzień 2016, s. 83-103, doi:10.12775/SZiK.2016.003.