Mączyński, R. „Pałac W Walewicach I pałac W Małej Wsi, Czyli rozważania O Tym, Jak W Opinii Potomnych Uczeń zawłaszczył dzieła Swego Mistrza: Stanisława Zawadzkiego”. Sztuka I Kultura, nr 3, styczeń 2015, s. 113-42, doi:10.12775/SZiK.2015.006.