[1]
R. Mączyński, „Poznański Odwach z XVIII wieku: historia – architektura – autorstwo”, SziK, t. 6, s. 53–99, grudz. 2023.