[1]
R. Mączyński, „Nota o Autorach”, SziK, t. 4, s. 341–342, grudz. 2016.