[1]
Łukasz Kędziora, „Jak wykorzystywać okulografię w muzeum – przyczynek do dyskusji”, SziK, t. 4, s. 313–339, grudz. 2016.