[1]
K. Krupska i B. Łyczak, „Od mistrza cechowego do partacza. Życie i twórczość artystyczna toruńskiego malarza Heinricha Christiana Sernera”, SziK, t. 4, s. 83–103, grudz. 2016.