Sienkiewicz, J. W. (2014) „Sztuka polska za granicą. Człowiek i cisza w przestrzeni malarskiej Roberta Bluja”, Sztuka i Kultura, 1, s. 239–260. doi: 10.12775/SZiK.2013.008.