Niklas, T. (2014) „Graficzny wizerunek św. Eliasza ze zbiorów ojców karmelitów na Piasku w Krakowie”, Sztuka i Kultura, 1, s. 87–100. doi: 10.12775/SZiK.2013.004.