Tylicki, J. (2014) „Johann Aken – zapomniany malarz obszaru bałtyckiego i jego dzieła”, Sztuka i Kultura, 1, s. 51–86. doi: 10.12775/SZiK.2013.003.