Krupska, K. i Łyczak, B. (2016) „Od mistrza cechowego do partacza. Życie i twórczość artystyczna toruńskiego malarza Heinricha Christiana Sernera”, Sztuka i Kultura, 4, s. 83–103. doi: 10.12775/SZiK.2016.003.