Mączyński, R. (2015) „Pałac w Walewicach i pałac w Małej Wsi, czyli rozważania o tym, jak w opinii potomnych uczeń zawłaszczył dzieła swego mistrza: Stanisława Zawadzkiego”, Sztuka i Kultura, (3), s. 113–242. doi: 10.12775/SZiK.2015.006.