Waszak, Przemysław. 2014. „Krucyfiks Na Drzewie Życia Z dominikańskiego kościoła św. Mikołaja W Toruniu – Nowe Spojrzenie”. Sztuka I Kultura 1 (maj):9-36. https://doi.org/10.12775/SZiK.2013.001.