Krupska, Katarzyna, i Bartłomiej Łyczak. 2016. „Od Mistrza Cechowego Do Partacza. Życie I twórczość Artystyczna toruńskiego Malarza Heinricha Christiana Sernera”. Sztuka I Kultura 4 (grudzień):83-103. https://doi.org/10.12775/SZiK.2016.003.