Mączyński, Ryszard. 2015. „Pałac W Walewicach I pałac W Małej Wsi, Czyli rozważania O Tym, Jak W Opinii Potomnych Uczeń zawłaszczył dzieła Swego Mistrza: Stanisława Zawadzkiego”. Sztuka I Kultura, nr 3 (styczeń):113-242. https://doi.org/10.12775/SZiK.2015.006.