Sienkiewicz, J. W. (2014). Sztuka polska za granicą. Człowiek i cisza w przestrzeni malarskiej Roberta Bluja. Sztuka I Kultura, 1, 239–260. https://doi.org/10.12775/SZiK.2013.008