Niklas, T. (2014). Graficzny wizerunek św. Eliasza ze zbiorów ojców karmelitów na Piasku w Krakowie. Sztuka I Kultura, 1, 87–100. https://doi.org/10.12775/SZiK.2013.004