Tylicki, J. (2014). Johann Aken – zapomniany malarz obszaru bałtyckiego i jego dzieła. Sztuka I Kultura, 1, 51–86. https://doi.org/10.12775/SZiK.2013.003