Krupska, K., & Łyczak, B. (2016). Od mistrza cechowego do partacza. Życie i twórczość artystyczna toruńskiego malarza Heinricha Christiana Sernera. Sztuka I Kultura, 4, 83–103. https://doi.org/10.12775/SZiK.2016.003