Mączyński, R. (2015). Pałac w Walewicach i pałac w Małej Wsi, czyli rozważania o tym, jak w opinii potomnych uczeń zawłaszczył dzieła swego mistrza: Stanisława Zawadzkiego. Sztuka I Kultura, (3), 113–242. https://doi.org/10.12775/SZiK.2015.006