Wagner, A. (2015). Z badań nad oddziaływaniem grafik Albrechta Dürera na zdobnictwo introligatorskie – renesansowa oprawa z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Sztuka I Kultura, (3), 21–33. https://doi.org/10.12775/SZiK.2015.002