(1)
Niklas, T. Graficzny Wizerunek św. Eliasza Ze zbiorów ojców karmelitów Na Piasku W Krakowie. SziK 2014, 1, 87-100.