(1)
Tylicki, J. Johann Aken – Zapomniany Malarz Obszaru bałtyckiego I Jego dzieła. SziK 2014, 1, 51-86.