(1)
Kędziora, Łukasz. Jak Wykorzystywać Okulografię W Muzeum – Przyczynek Do Dyskusji. SziK 2016, 4, 313-339.