1.
TABACZEK, Mariusz. Czy współczesne nauki przyrodnicze mogą inspirować filozoficzny i teologiczny namysł nad przyczynowością?. Scientia et Fides. Online. 10 October 2018. Vol. 6, no. 2, pp. 147-180. [Accessed 20 June 2024].