[1]
M. Tabaczek, “Czy współczesne nauki przyrodnicze mogą inspirować filozoficzny i teologiczny namysł nad przyczynowością?”, SetF, vol. 6, no. 2, pp. 147–180, Oct. 2018.