Strumiłowski, J. P. (2016). Problem cielesności pamięci w perspektywie eschatologicznej. Scientia Et Fides, 6(1), 315–337. Retrieved from https://apcz.umk.pl/SetF/article/view/SetF.2016.011