[1]
Strumiłowski, J.P. 2016. Problem cielesności pamięci w perspektywie eschatologicznej. Scientia et Fides. 6, 1 (Apr. 2016), 315–337.