[1]
Tabaczek, M. 2018. Czy współczesne nauki przyrodnicze mogą inspirować filozoficzny i teologiczny namysł nad przyczynowością?. Scientia et Fides. 6, 2 (Oct. 2018), 147–180.