Jesiołowski, Kamil. „Kantowskie pojęcie godności a współczesne Prawodawstwo”. Societas et Ius, no. 6 (kwiecień 20, 2018): 99–113. Udostępniono styczeń 29, 2023. https://apcz.umk.pl/SeI/article/view/SEI.2017.005.