1.
HYLEWSKI, Marcin. Świadomość utopijna i ład społeczny. Uwagi socjologiczno-literackie. Societas et Ius [online]. 20 kwiecień 2018, nr 6, s. 177–206. [udostępniono 21.2.2024]. DOI 10.12775/SEI.2017.009.