1.
CHOJNOWSKI, Dominik. Carl Schmitt – myśliciel walki – czyli precz z fałszywym politycznym liberalnym konsensusem. Societas et Ius [online]. 20 kwiecień 2018, nr 6, s. 125–156. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/SEI.2017.007.