1.
JESIOŁOWSKI, Kamil. Kantowskie pojęcie godności a współczesne prawodawstwo. Societas et Ius [online]. 20 kwiecień 2018, nr 6, s. 99–113. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/SEI.2017.005.