Hylewski, M. „Świadomość Utopijna I ład społeczny. Uwagi Socjologiczno-Literackie”. Societas Et Ius, nr 6, kwiecień 2018, s. 177-06, doi:10.12775/SEI.2017.009.