Jesiołowski, K. „Kantowskie pojęcie godności a współczesne Prawodawstwo”. Societas Et Ius, nr 6, kwiecień 2018, s. 99-113, doi:10.12775/SEI.2017.005.