[1]
K. Jesiołowski, „Kantowskie pojęcie godności a współczesne prawodawstwo”, SeI, nr 6, s. 99–113, kwi. 2018.