Hylewski, M. (2018) „Świadomość utopijna i ład społeczny. Uwagi socjologiczno-literackie”, Societas et Ius, (6), s. 177–206. doi: 10.12775/SEI.2017.009.