Jesiołowski, K. (2018) „Kantowskie pojęcie godności a współczesne prawodawstwo”, Societas et Ius, (6), s. 99–113. doi: 10.12775/SEI.2017.005.