Hylewski, Marcin. 2018. „Świadomość Utopijna I ład społeczny. Uwagi Socjologiczno-Literackie”. Societas Et Ius, nr 6 (kwiecień):177-206. https://doi.org/10.12775/SEI.2017.009.