Jesiołowski, Kamil. 2018. „Kantowskie pojęcie godności a współczesne Prawodawstwo”. Societas Et Ius, nr 6 (kwiecień):99-113. https://doi.org/10.12775/SEI.2017.005.