Hylewski, M. (2018). Świadomość utopijna i ład społeczny. Uwagi socjologiczno-literackie. Societas Et Ius, (6), 177–206. https://doi.org/10.12775/SEI.2017.009