Chojnowski, D. (2018). Carl Schmitt – myśliciel walki – czyli precz z fałszywym politycznym liberalnym konsensusem. Societas Et Ius, (6), 125–156. https://doi.org/10.12775/SEI.2017.007