Jesiołowski, K. (2018). Kantowskie pojęcie godności a współczesne prawodawstwo. Societas Et Ius, (6), 99–113. https://doi.org/10.12775/SEI.2017.005