(1)
Hylewski, M. Świadomość Utopijna I ład społeczny. Uwagi Socjologiczno-Literackie. SeI 2018, 177-206.