(1)
Jesiołowski, K. Kantowskie pojęcie godności a współczesne Prawodawstwo. SeI 2018, 99-113.