[1]
Hylewski, M. 2018. Świadomość utopijna i ład społeczny. Uwagi socjologiczno-literackie. Societas et Ius. 6 (kwi. 2018), 177–206. DOI:https://doi.org/10.12775/SEI.2017.009.