[1]
Jesiołowski, K. 2018. Kantowskie pojęcie godności a współczesne prawodawstwo. Societas et Ius. 6 (kwi. 2018), 99–113. DOI:https://doi.org/10.12775/SEI.2017.005.