Kocúrová, A. „Hate Speech in Public Discourse and Its Impact on children’s Rights”. Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK W Toruniu, t. 3, nr 1, marzec 2023, https://apcz.umk.pl/SZNPiA/article/view/42881.